Velkommen til ElmodelBolig Statistik hjemmesiden Nyeste downloads
Her finder du information og status for statistikdelen af ELMODEL-bolig, de nyeste versioner af datagrundlaget samt masser af viden om elforbrugende apparater i de danske husholdninger, indsamlet og bearbejdet gennem de seneste 30 år.


Udarbejd rapport
VÆLG RAPPORTTILGANG
Dækning Anvendelse
Alder Størrelse Elforbrug
Rapporter
Kort om ElmodelBolig Statistik Modelentreprenøren
ElmodelBolig Statistik er Energistyrelsens statistikværktøj for elforbrugende apparater mm. i den danske boligsektor.
Statistikværktøjet er baseret på spørgeskemaundersøgelser foretaget hvert andet år siden 1974. Hvert spørgeskema inkluderer ca. 2000 husstande, repræsentativt fordelt over Danmarks geografi, boligtyper mv. Værktøjet opererer med ca. 30 apparattyper, beskrevet ved deres udbredelse, anvendelsesfrekvens og brugsadfærd samt størrelses- og levetidsfordelinger.
Elmodelbolig Statistik bruger cookies
ElmodelBolig Statistik softwaren og datagrundlaget vedligeholdes i det daglige af Big2Great ApS (att.: Kasper Mogensen), en dataanalyse- og softwarevirksomhed med rødder i den danske elforsyning. For yderligere information henvises til big2great.dk.

Send e-mail til ksm@big2great.dk med spørgsmål eller kommentarer vedrørende dette Web-sted. Copyright © 2023 Prognosemodellen for boligsektorens elforbrug, ELMODEL-bolig